Sanat ve tasarım ilkeleri

Sanat ve tasarımın unsurları ve ilkeleri, sanat hakkında konuşmak için kullandığımız dilin temelidir. The sanat unsurları sanatçının bir kompozisyon oluşturmak için kullandığı görsel araçlardır. Bunlar çizgi, şekil, renk, değer, form, doku ve boşluktur.

The sanatın ilkeleri Sanatçının sanat unsurlarını bir efekt yaratmak ve sanatçının niyetini iletmeye yardımcı olmak için nasıl kullandığını temsil eder. Sanat ve tasarımın ilkeleri denge, karşıtlık, vurgu, hareket, desen, ritim ve birlik / çeşitliliktir. Bu ilkelerin kullanılması, bir resmin başarılı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir ve resmin bitmiş olup olmadığı.

Sanatçı, bir resimde hangi sanat ilkelerini kullanmak istediğine karar verir. Bir sanatçı, tasarımın tüm ilkelerini tek bir parçada kullanmasa da, ilkeler iç içe geçmiştir ve birinin kullanımı genellikle diğerine bağlı olacaktır. Örneğin, vurgu oluştururken, sanatçı aynı zamanda kontrast kullanıyor olabilir veya bunun tersi de geçerlidir. Genellikle başarılı bir resmin birleşikbir yandan da çeşitlilik alanları tarafından oluşturulmuş kontrast ve vurgu; görsel olarak dengeli; ve hamle izleyicinin gözünün kompozisyon etrafında. Bu nedenle, bir sanat ilkesi diğerinin etkisini ve etkisini etkileyebilir.

7 sanat ilkesi

Bakiye kompozisyonun elemanlarının görsel ağırlığını ifade eder. Resmin sabit ve "doğru hissettirdiği" bir his. Dengesizlik, izleyicide rahatsızlık hissine neden olur.

Denge 3 farklı şekilde sağlanabilir:

  1. Bir kompozisyonun her iki tarafının, bir ayna görüntüsünde olduğu gibi aynı pozisyonda veya bir yüzün iki tarafında aynı öğelere sahip olduğu simetri.
  2. Sanatın herhangi bir öğesinin kontrastı nedeniyle kompozisyonun dengelendiği asimetri. Örneğin, bir kompozisyonun bir tarafındaki büyük bir daire, diğer tarafındaki küçük bir kare ile dengelenebilir.
  3. Bir bisiklet lastiğinin göbeğinden çıkan jant tellerinde olduğu gibi, öğelerin merkezi bir nokta etrafında eşit aralıklarla yerleştirildiği radyal simetri.

Dengeyi sağlamak için sanat unsurlarının nasıl kullanılabileceğine dair bazı görsel örnekler için Denge makalesine bakın.

Kontrast bir kompozisyondaki sanat unsurları arasındaki farktır, öyle ki her unsur diğerine göre daha güçlü yapılır. Yan yana yerleştirildiğinde, karşıt unsurlar izleyicinin dikkatini çeker. Karşıt alanlar, izleyicinin gözünün ilk çizildiği yerler arasındadır. Kontrast, sanatın herhangi bir öğesinin yan yana getirilmesiyle elde edilebilir. Negatif / Pozitif boşluk, kontrastın bir örneğidir. Yan yana yerleştirilmiş tamamlayıcı renkler kontrastın bir örneğidir. Notan, kontrastın bir örneğidir.

vurgu sanatçının kompozisyonda görsel olarak baskın olan ve izleyicinin dikkatini çeken bir alan yaratmasıdır. Bu genellikle aksine elde edilir.

hareket sanat unsurlarının izleyicinin gözünü görüntünün etrafında ve içinde hareket ettirecek şekilde kullanılmasının sonucudur. Bir hareket duygusu, gerçek veya ima edilen, kenarlarla, uzay yanılsamasıyla, tekrarla, enerjik işaretleme yoluyla çapraz veya kıvrımlı çizgilerle yaratılabilir.

model sanatın herhangi bir öğesinin veya bunların herhangi bir kombinasyonunun tek tip tekrarlanmasıdır. Her şey tekrar yoluyla bir modele dönüştürülebilir. Bazı klasik desenler spiraller, ızgaralar, örgülerdir. Farklı desen türlerinin örnekleri için Artlandia Desen Tasarımı Sözlüğü'ne bakın. Popüler bir çizim uygulaması Zentangles, Soyut veya temsili bir taslağın, her biri benzersiz bir model içeren farklı alanlara bölündüğü.

Ritim sanat unsurlarının tek tip olmayan ama organize bir şekilde tekrarlanmasının ima ettiği hareket tarafından yaratılır. Müzikte ritim ile ilgilidir. Tutarlılık gerektiren modelin aksine, ritim çeşitliliğe dayanır.

Birlik / Çeşitlilik Resminizin, tüm unsurların rahatça birbirine uyması için birleşik hissetmesini istiyorsunuz. Çok fazla birlik monotonluk yaratır, çok fazla çeşitlilik kaos yaratır. İdeal olarak, kompozisyonunuzun ilgi alanlarının yanı sıra gözünüzün dinlenmesi için yerlerin olmasını istersiniz.

Yorum yapın