Doodle ve sembol yorumlama – oklar

Yorumlama:

Oklar yönü ve hırsı temsil eder. Agresif bir şekilde çizilmişler, bir eylem arzusunu temsil ederler. Dikkatli bir şekilde çizildiğinde, ilerleme veya ilerleme arzusunu belirtirler, özellikle yukarı doğru işaret ediyorlarsa. Okların geleneksel olarak erkeksi ilişkileri vardır. Bir kalple çizilmiş, aşk tanrısının oku olur. Genel olarak çizilme eğilimindedirler, tanıdık bir sembol ve çizgi ile üçgenin basit bir kombinasyonu. (İşte bir kalbin içinden ok çizmenin bir dersi.)

Dış Etkiler:

Oklar, Batı'daki motiflerden veya Robin Hood gibi fantastik filmlerden ilham alabilir. Okçu, çağdaş kültürde popüler bir figürdür, özellikle Marvel'ın 'Yenilmezler'inden' Hawkeye '. Oklar ayrıca her yerde modern bir sembol olarak görünür, bilgisayar arayüzlerinde bir fare işaretçisi ve gezinme göstergeleri olarak ve fiziksel dünyada yönü işaretlemek ve dikkat çekmek için kullanılır.

Yorum yapın