Müzikte dinamik piyano (p) çalma

Çoğunlukla notalar üzerinde p olarak görülen piyano, bir müzik kompozisyonunun dinamiklerini (veya ses seviyesini) etkiler ve yumuşak bir şekilde çalmanın bir göstergesidir – pianissimo'dan (pp) daha yüksek, ancak mezzo piyanodan daha yumuşaktır. Besteciler genellikle decresendoslu … Read more

Müzik notasyonundaki artikülasyonlar

Müzikte artikülasyon, bir veya birkaç notanın uzunluğunu veya uygulanmasını birbirine göre etkileyen stili ifade eder. Artikülasyonlar, notların işleyişini değiştiren ve aralarında ilişkiler oluşturan eklem işaretleri ile ifade edilir. Bir anlamda, eklem işaretleri göreceli bir ifade … Read more

Crescendo – İtalyan müzikal terimler – tanım

Tanım: İtalyan müzikal terimi kreşendo (kısaltılmış cresc.), aksi belirtilmedikçe şarkının sesini kademeli olarak artırmanın bir göstergesidir. Bir kreşendo yatay bir açılma açısı ile işaretlenir ve bunu başka bir dinamik komutla takip edebilir (resme bakın). Diminuendo'nun … Read more

Müzik terimi diminuendo’nun tanımı

Tanım: İtalyan müzikal terimi azalan (kısaltılmış Hayır.) kelimenin tam anlamıyla "azalan" anlamına gelir ve müziğin sesini kademeli olarak azaltmanın bir göstergesidir. Diminuendo için müzikal sembol bir kapanma açısıdır ve bunu genellikle başka bir dinamik komutu … Read more

Adagio’nun hızı ve temposu

Adagio, yavaş, sakin ve rahat ve ortalama 70 BPM'lik bir hızla oynamak anlamına gelir. * Adagio, lento'dan daha hızlı, ancak andante'den daha yavaştır. Dönem ağır olarak "yavaş" anlamına gelir. Bpm adagio Adagio, dakikada 66-76 vuruş … Read more

Çift barline nedir?

Çift çizgi, bir müzikal pasajın farklı bölümlerini ayırmak için kullanılan iki ince, dikey çizgiyi ifade eder. İngilizce konuşmayanlar tarafından yazılan kompozisyonlarda, bir çift çubuğun "doppia stanghetta / barra / linea" (İtalyanca), "double barre de mesure … Read more

Müzikte decrescendo nedir?

Tanım: İtalyan müzikal komutanlığı diminuendo (kısaltılmış azaltmak) müziğin sesini kademeli olarak azaltmanın bir göstergesidir. Decrescendo için müzikal sembol, genellikle başka bir dinamik komutu tarafından takip edilen bir daraltma açısıdır (resme bakın). Crescendo'nun tam tersi. Ayrıca … Read more

Müzik sembolü f nota anahtarı

The F-nota anahtarı piyanonun alt kadrosunun (veya bas kadrosunun) başındaki büyük müzik sembolü olan bas kadrosu için başka bir terimdir. Denir F-nota anahtarı çünkü üst kıvrımı ve iki noktası, personelin F hattı. Bas kadrosuyla ilgili … Read more