Çapraz tarama nedir? (çizim tanımı)

Çapraz tarama, bir çizimdeki gölge veya doku yanılsamasını yaratmak için birbirine yakın çizilmiş ince paralel çizgiler kullanan bir tarama uzantısıdır.

Çapraz tarama, ağ benzeri bir desen oluşturmak için iki tarama katmanının dik açılarla çizilmesidir. Dokular oluşturmak için farklı yönlerde birden çok katman kullanılabilir. Çapraz tarama genellikle çizgi aralıklarını değiştirerek veya ek çizgi katmanları ekleyerek ton efektleri oluşturmak için kullanılır. Çapraz tarama, karakalemde kullanılır, ancak kalem yalnızca düz siyah bir çizgi oluşturabildiğinden, ton alanlarının izlenimini yaratmak için özellikle kalem ve mürekkeple çizimde kullanışlıdır.

Alternatif Yazımlar: çapraz tarama

Yorum yapın