Basit sayaç açıklaması

Basit bir ölçü, belirli bir müzik parçasının veya bir parçanın belirli bir bölümünün temel ritmini oluşturan müzikal kompozisyondaki güçlü ve zayıf vuruşların gruplanması olan özel bir ölçü türüdür. Yayınlanan her müzik bestesinin, parçanın en başında yazılı, biri diğerinin üzerine yerleştirilmiş ve nota anahtarının hemen arkasına yerleştirilmiş iki sayı olarak sembolize edilmiş bir sayaç imzası (zaman işareti de denir) vardır. Üstteki sayı, önlemlerin her birinde görünecek vuruş sayısını temsil eder; alttaki sayı hangi not türünün ritmi aldığını bildirir.

Basit ölçülerde, vuruşlar ikiye bölünebilir. 2/4, 3/4 ve 4/4 zaman imzalarının tümü basit sayaç örnekleridir; üst sayı olarak 2, 3 ve 4 olan herhangi bir zaman işareti (örneğin 2/2, 2/8, 3/2 , 3/8, 4/2 ve 4/8). Bunun aksine, bileşik ölçerler üç notaya bölünebilir.

Basit sayaç örnekleri açıklandı

2/4- 2/4 metre aynı zamanda basit duble olarak da bilinir; üstteki 2 sayısı her ölçünün iki vuruşa sahip olduğunu gösterir; alttaki 4 rakamı çeyrek notayı temsil eder. Bu, bir ölçü içinde iki çeyrek nota atımı olduğu anlamına gelir. 2 / 4'ü basit bir ölçü yapan şey, vuruşların (2 çeyrek nota) her birinin iki sekizinci notaya (1 çeyrek nota = 2 sekizinci nota) bölünebilmesidir.

3/4—Ayrıca basit üçlü olarak da bilinir; üstteki 3 sayısı üç vuruşa eşittir ve alttaki 4 sayısı bir çeyrek notayı temsil eder. Bu, bir ölçü içinde üç çeyrek nota vuruşunun olduğu anlamına gelir. Böylece 3/4 metrede, vuruşların (3 çeyrek nota) her biri iki sekizinci notaya bölünebilir.

4/4—Ayrıca basit dörtlü olarak da bilinir; üstteki 4 sayısı dört vuruşa eşittir ve alttaki 4 sayısı bir çeyrek notayı temsil eder. Bu, bir ölçü içinde dört çeyrek nota atımı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, 4/4 metrede vuruşların (4 çeyrek nota) her biri iki sekizinci notaya bölünebilir.

Aşağıdaki tablo, basit ölçeri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

Basit Metre
Metre Kaç Vuruş Ritmi Alan Nota Beats Bölümü
2/2 2 atıyor yarım notlar her yarım nota 2 çeyrek notaya bölünebilir (= 4 çeyrek nota)
2/4 2 atıyor çeyrek notları her çeyrek nota 2 adet sekizinci nota (= 4 sekizinci nota) bölünebilir
2/8 2 atıyor sekizinci notlar her sekizinci not 2 on altıncı notaya bölünebilir (= 4 on altıncı nota)
3/2 3 atıyor yarım notlar her yarım nota 2 çeyrek notaya bölünebilir (= 6 çeyrek nota)
3/4 3 atıyor çeyrek notları her çeyrek nota 2 adet sekizinci nota (= 6 sekizinci nota) bölünebilir
3/8 3 atıyor sekizinci notlar her sekizinci not 2 on altıncı notaya bölünebilir (= 6 on altıncı nota)
4/2 4 atıyor yarım notlar her yarım nota 2 çeyrek notaya bölünebilir (= 8 çeyrek nota)
4/4 4 atıyor çeyrek notları her çeyrek nota 2 adet sekizinci nota (= 8 sekizinci nota) bölünebilir
4/8 4 atıyor sekizinci notlar her sekizinci not 2 on altıncı notaya bölünebilir (= 8 on altıncı nota)

Yorum yapın