Amerikan halk müziğinin tarihi

Amerikan halk müziğinin kesin bir isimlendirilebilir kökeni yoktur, çünkü organik olarak eğlence veya kârdan çok ortak bir gelenekten doğmuştur. Sözlü tarih olarak kabul edilebilecek şimdiye kadar uzanan halk şarkıları var. Kesinlikle Amerika'da, Leadbelly ve Woody … Read more