Müzik notasyonundaki artikülasyonlar

Müzikte artikülasyon, bir veya birkaç notanın uzunluğunu veya uygulanmasını birbirine göre etkileyen stili ifade eder. Artikülasyonlar, notların işleyişini değiştiren ve aralarında ilişkiler oluşturan eklem işaretleri ile ifade edilir. Bir anlamda, eklem işaretleri göreceli bir ifade … Read more